Sunday, December 20, 2015

Contoh Kes

16 December 2015....jadi record..
Apabila dua pesakit menjalani RF injection dari Sabah dan Serawak pada hari yang sama..

Nadianatra from Serawak.. Cikgu Yeoh from Sabah..

No comments:

Post a Comment